Přijímací zkoušky na střední školy

Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a žáci 9. ročníků začínají pociťovat tlak z blížících se přijímacích zkoušek na střední školy.  Všichni, kteří se budou hlásit na střední školy zakončené maturitou, projdou CERMAT testováním. Jedná se o jednotné přijímací zkoušky skládající se z matematiky a českého jazyka. Test z matematiky trvá 70 minut a test z českého jazyka […]

Mé dítě bude prvňáček….

Děti rostou a najednou je před námi fakt, že dítě bude školák, prvňáček. Začne chodit do školy, naučí se číst, psát, počítat a mnoho dalších věcí. My sami si na vstup do první třídy pamatujeme, vybavují se nám paní učitelky, první jednička i pětka. I vaše dítě musí jít dál. V průběhu měsíce dubna probíhají zápisy […]