Přijímací zkoušky na střední školy

Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a žáci 9. ročníků začínají pociťovat tlak z blížících se přijímacích zkoušek na střední školy.  Všichni, kteří se budou hlásit na střední školy zakončené maturitou, projdou CERMAT testováním. Jedná se o jednotné přijímací zkoušky skládající se z matematiky a českého jazyka. Test z matematiky trvá 70 minut a test z českého jazyka 60 minut. Testy se sestavují podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání. Cílem je otestovat co nejširší objem učiva. Ke zvládnutí CERMAT testů je trénink a procvičování nezbytné. Žáci se musí naučit orientovat v materiálech a vyplňovat záznamové archy, aby při samotné zkoušce tímto neztráceli čas a měli dostatek času na řešení jednotlivých úkolů. Úkoly, které v testech řeší, jsou typově podobné, takže platí, čím více testů si vyzkouším, tím má větší šanci na úspěch.

            Na úkoly, které se objevují v testech se žáci připravují ve vyučovacích hodinách na základních školách, mohou využít soubory testů CERMAT z minulých let nebo on-line testování. Příbramští žáci a žáci z okolí mají ještě další možnost, výhodu, jak se připravit
na den D, přijímací zkoušky. Vzdělávací centrum Eduarts v Příbrami nabízí simulaci testovacího prostředí, kde si žáci ověří, jak na tom jsou, jak na ně působí časový limit, jak mohou pracovat se stresem nebo jak si rozvrhnout dílčí úkoly. Každý test je aprobovanými učiteli hned opraven a vysvětlen.

            A s čím mají žáci největší problém v matematice? Jako problematické se jeví logické úlohy, kdy žáci v domnění, že se jedná o složitou matematickou úlohu, zapomínají logicky uvažovat a hledají složitosti tam, kde nejsou. Další komplikace je možná způsobena nižší schopností orientace v psaném textu, špatná selekce důležitých údajů a užití (ne)správného matematického aparátu. To ovšem souvisí ruku v ruce s českým jazykem a rozvojem čtenářských kompetencí. Pro úspěšné zvládnutí testů je velmi důležité rychle se v testu zorientovat a nejdříve zpracovat úkoly, ve kterých si je žák jistý. Naše paní učitelka matematiky, se kterou spolupracujeme (Mgr. M. Krůtová z příbramské základní školy), upozorňuje na fakt, že matematické dovednosti a znalosti se na sebe nabalují už od 1. stupně základní školy a je důležité mít učivo dobře ukotvené, procvičené a umět jednotlivé znalosti využít a aplikovat v úlohách navazujících. Nebudu-li umět narýsovat rovnoběžku či kolmici, nemohu umět zkonstruovat například lichoběžník. Co tedy žákům 9. ročníků doporučit? Začněte s procvičováním typových úloh co nejdříve a pokud se objeví komplikace s látkou probíranou třeba právě na 1. stupni, neváhejte udělat pár kroků zpět a učivo si připomeňte.

            A co vy? Zvládli byste si poradit např. s touto úlohou z matematiky, která se objevila v posledním testovaní NA-ZKOUŠKU v Eduarts?

Příklad: Obsahy dvou obdélníků jsou S1 = 6500 mm2 a S2= 0,3 dm2

            Vypočítejte, o kolik cm2 se liší obsahy S1 a S2 těchto obdélníků.

Napsala: B. Slavkovská

Další příspěvky