Mé dítě bude prvňáček….

Děti rostou a najednou je před námi fakt, že dítě bude školák, prvňáček. Začne chodit do školy, naučí se číst, psát, počítat a mnoho dalších věcí. My sami si na vstup do první třídy pamatujeme, vybavují se nám paní učitelky, první jednička i pětka. I vaše dítě musí jít dál.

V průběhu měsíce dubna probíhají zápisy do základních škol, státních i soukromých. Povinností rodičů je přihlásit dítě ke školní docházce. Zápis se týká všech dětí, kterým od 1. 1. do 31. 8. 2024 bude 6 let a více (s odkladem povinné školní docházky). Někteří z nás by rádi dětem prodloužili dětství bez úkolů, povinností i prvních nepříjemných věcí.

Při zápisu ve škole „motivační forma“ děti plní zadané úkoly. Paní učitelky sledují jejich schopnosti ke zvládnutí nástupu do školy, školní zralost a vy vyplňujete dokumenty.

Školní zralost se týká mnoha oblastí lidského vývoje – motorika (pohyb), jemná motorika (používání nástrojů, stavebnic…), psaní, sebeobsluha, sociální a psychické dovednosti. Je představa (vývojová psychologie) o tom, jaké schopnosti mají děti nastupující do školy mít. Je třeba si uvědomit, že škola začíná 1. 9., což je za půl roku a čas můžeme využít pro rozvoj dítěte a připravit ho k nástupu do prostředí s povinnostmi, trablemi, radostí z úspěchu, novými kamarády, učiteli.

Rozvoj je dán podněty, motivací, procvičováním a hlavně vědět PROČ. Aniž si to uvědomujeme, tak běžné věci, které vykonáváme dnes a denně, jsou pro dítě příprava, trénink. Nabídněte mu společné činnosti, které slouží k rozvoji schopností a dovedností. Chyby jsou proto, abychom je překonávali, i když několikrát a opakovaně.  Telefon, počítač je pouze přístroj, který pomáhá při plnění úkolů. Každý přístroj, který je nadměrné používán může způsobit zdravorní problémy. Nabídněte obyčejné věci – tužku, smeták, koště, kladívko, stavebnici, papír, vodu, … a hlavně si spolu povídejte, vyprávějte si, popisujte věci. Dítě se učí od nás, rodičů. Jsme pro něj vzor, který budou v životě používat, např. zdravit, děkovat, nevhodné chování, přecházení na červenou, telefonování v autě. Doplňte si sami.

Přeji vám, aby se zapis do vybrané školy povedl a dítě se těšilo na první dny školáka.

Napsala: Mgr. Eva Burešová

Další příspěvky