4 výchovné koncepty, které nejčastěji uplatňujeme nadětech

Zatímco v osmdesátých a devadesátých letech minuléhostoletí se o výchově dětí příliš nemluvilo a informovanostvázla, v dnešní době už začíná být problém téměřopačný. Na výsluní se drží hned několik výchovnýchmetod, k nimž se novodobí rodičové uchylují a doufají,že dělají správně. Je ale v pořádku držet se striktně jen jednohovýchovného konceptu a lze ho uplatňovat na všechnyděti bez rozdílu? Většina […]

Mé dítě bude prvňáček….

Děti rostou a najednou je před námi fakt, že dítě bude školák, prvňáček. Začne chodit do školy, naučí se číst, psát, počítat a mnoho dalších věcí. My sami si na vstup do první třídy pamatujeme, vybavují se nám paní učitelky, první jednička i pětka. I vaše dítě musí jít dál. V průběhu měsíce dubna probíhají zápisy […]