Kyslík

Hyperbarická kyslíková terapie

Co je HBOT?

Hyperbarická kyslíková terapie (dále HBOT) je perspektivní léčebná metoda, která poskytuje téměř 100% kyslíku do plicního systému pacienta, který jej inhaluje v hyperbarické komoře při mnohem vyšším tlaku než je běžný atmosférický tlak. Takto se stlačený kyslík navázaný na krevní plazmu dostává účinněji do tkání a orgánů, což urychluje hojivé procesy, umožňuje regeneraci lidských buněk a uzdravuje a omlazuje lidský organismus. HBOT terapie zlepšuje kvalitu života a udržuje lidské tělo zdravější. Procedura je velmi příjemná, bezbolestná a trvá většinou 60-90 minut. HBOT je jeden z nejúčinnějších 100% přírodních způsobů, jak snížit zánět, urychlit hojení ran a optimalizovat fyzický i duševní výkon.

Léčebné terapie

Postcovidový syndrom

Postcovidový syndrom, je dlouhodobá zdravotní komplikace po prodělané nemoci COVID-19. Příznaky mohou být různě závažné a rozsáhlé. Přetrvávající potíže postihují převážně plíce, srdce, mozek, ledviny, žaludek, svalstvo a nervový systém. Mezi další potíže patří bolesti hlavy, dušnost, bolest v krku, slabost s pocitem vyčerpání nebo problémy se spánkem. Tyto obtíže často přetrvávají týdny i měsíce. Jedná se o reakci organismu po prodělání závažné virové infekce, kde je jednou z hlavních příčin nedostatek kyslíku způsobené zánětem – tzv. tichá hypoxie.

Ve světě, především v USA a západní Evropě, se k léčbě velmi osvědčila hyperbarická kyslíková terapie, která se používá pro chronické a urgentní zdravotní stavy spojené s nedostatkem kyslíku ve tkáních – hypoxií. Hyperbarická terapie je skvělý protizánětlivý prostředek, kde při tlaku v komoře nad 1,3 ATA a při dýchání téměř 100 % kyslíku, dochází k rychlé obnově poškozené tkáně a podstatně se zkracuje doba zotavení. Již po první terapii se zlepšuje dušnost, únava a kvalita spánku.

Doporučujeme absolvovat minimálně 10hodinových terapií v hyperbarické komoře ke zlepšení zdravotního stavu po prodělání onemocnění COVID-19. Vývoj vlivu hyperbarické terapie na léčbu postcovidového syndromu pečlivě sledujeme. K dispozici máme zahraniční klinické studie, které Vám na vyžádání rádi zašleme.

Porucha autistického spektra (PAS) u dětí

Hyperbarická kyslíková terapie pomáhá ke snížení zánětlivých příznaků spojených s autismem v mozku a gastrointestinálním systému. Tímto efektem navozuje hojivé procesy v dětském organismu, a to při tlaku 1,3-1,5 ATA. Studie z Oxford recovery center doporučuje minimálně 20hodinových terapií, při kterých je rodič vždy spolu s dítětem v hyperbarické komoře. Zatím neexistuje léčba, která by dokázala vyléčit děti s PAS, ale vlivem správné terapie je možné mírnit příznaky.

Proč hyperbarická terapie pomáhá dětem s PAS?

  • odstraňuje toxiny (těžké kovy) z těla
  • Snižuje zánět v organismu – střeva, mozeček
  • Zlepšuje průtok krve v těle
  • Buduje nové kapiláry v mozku

Jaké výsledky vidí rodiče dětí s PAS po terapiích?

  • Zlepšuje se kvalita spánku
  • Děti jsou klidnější, láskyplnější
  • Zvyšuje se soustředění a pozornost
  • Zlepšuje se funkce střev
  • Zlepšují se kognitivní a jazykové schopnosti
  • Zlepšuje se socializace dítěte ve společnosti (kolektivu)

Crohnova choroba

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida jsou autoimunitní chronická onemocnění trávicího traktu, která způsobují zánětlivé procesy v různých částech trávicí soustavy. U Crohnovy choroby je to nejčastěji v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva u Ulcerózní kolitidy jsou to vředy na sliznici tlustého střeva a konečníku.

Ve světě, především v USA a západní Evropě, se k léčbě těchto dvou onemocnění velmi osvědčila hyperbarická kyslíková terapie, která mírní nebo odstraňuje záněty ve střevě. Hyperbarická terapie je skvělý protizánětlivý prostředek, kde při tlaku v komoře od 1,5 -2,5 ATA a při dýchání téměř 100 % kyslíku, dochází k rychlému hojení střeva a léčení píštělí. Současně se i prodlužuje délka remisí se sníženou frekvencí relapsů (opakování) těchto onemocnění. Tento způsob léčby, tzv. hyperbaroxie nemá prakticky žádné nežádoucí účinky na organismus. K dispozici máme zahraniční klinické studie, které Vám na vyžádání rádi zašleme.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění mozku, které je obvykle diagnostikováno ve věku od 20 do 40 let. V průběhu času se RS vyvíjí do neurodegenerativního onemocnění, což vede k problémům se zrakem, brněním, necitlivostí, špatnou koordinací, závratěmi, obtížemi při chůzi, močovou inkontinencí, ztrátou sluchu, depresemi a pohyblivostí . Většina konvenčních léčebných postupů se zaměřuje na rané fáze onemocnění. Bohužel existuje jen málo způsobů léčby pro pozdější fáze RS.

K léčení, nebo alespoň k zastavení progresu RS se ve světě hojně využívá kyslíková terapie v hyperbarické komoře. Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá v léčbě RS především v raném stádiu, ale využívají ji i pacienti v pozdější fázi. 

Například ve Velké Británii ji trvale využívá více než 20.000 pacientů. Až dvacetinásobné zvýšení množství průtoku kyslíku do mozku vede k řadě pozitivních účinků, jako je urychlení opravy poškozené tkáně, odstranění, nebo zmírnění zánětu nejen v mozku, ale i v celém organismu. Léčebná terapie téměř 100 % kyslíkem se ve světě nejvíce doporučuje při tlaku v komoře 1,5 ATA a doba trvání terapie 60-90minut. K dispozici máme zahraniční klinické studie, které Vám na vyžádání rádi zašleme.

Tinnitus a ztráta sluchu

Tinnitus je odborné označení pro zvukový vjem v uchu nebo v hlavě (zvonění, cinkání, bzučení), který nepochází z vnějšího zdroje a může v různých intervalech zesilovat nebo zeslabovat. Intenzivní bývá večer před spaním, kdy je člověk v klidu a tichu.

Velké množství nových výzkumů ukazuje, že hyperbarická kyslíková terapie pomáhá tinnitus a další poruchy sluchu léčit, případně mírnit. Hyperbarická terapie je nejúčinnější v prvních třech měsících po ztrátě sluchu nebo začátku tinnitu.

Ze zahraničních studií vyplývá, že u naprosté většiny pacientů dochází po hyperbarické terapii ke snížení ztráty sluchu o více než 20 %. Mnoho pacientů dosáhne až úplného vyléčení.

Na vyžádání rádi zašleme studie z USA, Německa a Velké Británie.

Parkinsonova Choroba

Parkinsonova choroba je výsledkem postupného poklesu dopaminergních neuronů v mozku. Předpokládá se, že expozice hyperbarického kyslíku inhibuje pokles dopaminergních neuronů, což vede ke zlepšení Parkinsonovy nemoci kvůli zvýšení oxidačního metabolismu v dopaminergních neuronech.

Hyperbarická kyslíková terapie snižuje zánět, okysličuje celé tělo, stimuluje růst nových zdravých cév a obnovuje kmenové buňky.  Výzkum ukazuje, že HBOT může zlepšit neurologické výsledky zvýšením enzymů v těle, které chrání buňky a zabraňují poškození neuronů. Bylo také prokázáno, že snižuje depresi, úzkost a třes u pacientů s Parkinsonovou chorobou.

K dispozici máme zahraniční klinické studie, které Vám na vyžádání rádi zašleme.

Objednej se