4 výchovné koncepty, které nejčastěji uplatňujeme nadětech

Zatímco v osmdesátých a devadesátých letech minuléhostoletí se o výchově dětí příliš nemluvilo a informovanostvázla, v dnešní době už začíná být problém téměřopačný. Na výsluní se drží hned několik výchovnýchmetod, k nimž se novodobí rodičové uchylují a doufají,že dělají správně. Je ale v pořádku držet se striktně jen jednohovýchovného konceptu a lze ho uplatňovat na všechnyděti bez rozdílu? Většina […]